1. Wskaż na mapie i określ miejsca występowania węgla kamiennego w Polsce.
a) Kiedy(w którym okresie geologicznym) i w jakich warunkach powstawały złoża węgla kamiennego?
b) Gdzie dzisiaj eksploatuje się złoża węgla kamiennego?
c) Co zdecydowało o zaprzestaniu wydobycia węgla kamiennego w Zagłębiu Wałbrzyskim?

2. Węgiel brunatny występuje w dużych ilościach w Polsce środkowej i zachodniej.
a) Wskaż na mapie i nazwij zagłębia, w których eksploatuje się węgiel brunatny.
b) W którym okresie geologicznym powstał węgiel brunatny?
c) Jaką metodą eksploatuje się węgiel brunatny? Jakie to powoduje skutki dla środowiska naturalnego.
d) Dlaczego elektrownie zlokalizowano przy kopalniach węgla brunatnego?

3. W 1853 roku Ignacy Łukaszewicz skonstruował pierwszą lampę naftową, w której jako paliwo zastosował destylat uzyskany z ropy naftowej – naftę.
a) Gdzie w Polsce występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego?
b) Spróbuj oszacować wielkość zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej.
c) Gdzie poszukuje się ropy naftowej?

4. Gdzie występują i jakiej są jakości złoża rud żelaza?
a) Wyjaśnij termin „metale nieżelazne”
b) Gdzie eksploatuje się metale nieżelazne?

5. Spośród surowców chemicznych największe znaczenie mają sól kamienna i siarka.
a) Gdzie znajdują się najstarsze żupy solne?
b) Jakimi metodami eksploatuje się dzisiaj sól kamienną?
c) Wyjaśnij określenie „warzenie soli”
d) Gdzie i jaką metodą eksploatuje się złoża siarki?zadnej mapy do tego nie bylo! dziekuje za szybke rozwiazanie i poprawne!:D

1

Odpowiedzi

2010-02-23T17:09:30+01:00
1
a) w karbonie
b) Wałbrzych
c) wysokie koszty eksploatacji\
13 1 13