Odpowiedzi

2010-02-23T11:50:57+01:00
Microsoft Paint (w starszych wersjach Windows Paintbrush lub mspaint) - aplikacja firmy Microsoft w systemach Windows służąca do obróbki grafiki rastrowej. Nie posiada filtrów, ani obsługi warstw - funkcji typowych dla profesjonalnych programów graficznych, mimo to chętnie jest wykorzystywany przez artystów Pixel artu. Potrafi zapisywać i odczytywać grafikę w formatach: BMP, JPG, JPEG, GIF, TIFF, ICO, PNG. Funkcje : Przerzuć/Obróć
Rozciągnij/Pochyl
Odwróć kolory
Atrybuty (szerokość, kolory, przezroczystość)
Wyczyść obraz
Rysuj nieprzezroczyste
Powiększanie obrazu (maksymalnie dziesięciokrotne)
Miniatura (okno podglądu przy powiększeniu)
Siatka
narzedzia:
Zaznacz dowolny kształt
Zaznacz
Gumka/Gumka kolorowa
Wypełnianie kolorem
Wybierz kolor
Lupa
Ołówek
Pędzel
Aerograf
Tekst
Linia
Krzywa
Prostokąt
Wielokąt
Elipsa
Zaokrąglony prostokąt
Wklej obrazki
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T12:03:51+01:00
Microsoft Paint (w starszych wersjach Windows Paintbrush lub mspaint) - aplikacja firmy Microsoft w systemach Windows służąca do obróbki grafiki rastrowej.

Nie posiada filtrów, ani obsługi warstw - funkcji typowych dla profesjonalnych programów graficznych, mimo to chętnie jest wykorzystywany przez artystów Pixel artu. Potrafi zapisywać i odczytywać grafikę w formatach: BMP, JPG, JPEG, GIF, TIFF, ICO, PNG.
Wersja tego programu dla Windows 3.0 i 3.1 nosiła nazwę Paintbrush. W wersji wcześniejszej Windows 1.x i 2.x jak i późniejszej Windows 95, 98, 2000, XP, Vista program ten nazywał się Paint. Dopiero od wersji w Windows XP program Paint posiadał opcje pobierania obrazów z zewnętrznych źródeł (skaner, aparat cyfrowy). W Windows Vista pojawiły się zmiany interfejsu, dodano suwak powiększenia, funkcję kadrowania oraz zwiększono liczbę operacji, jakie można cofnąć do 10. W systemie Windows 7 interfejs został przebudowany na wstążkę znaną z pakietu Office 2007
Opiszę tutaj podstawowe narzędzia painta. Wytłuszczonym drukiem opisane są polskie nazwy.


Zaznacz dowolny kształt - Jak nazwa wskazuje narzędzie pozwala zaznaczyc dowolny kształt.
Zaznacz - Zaznaczenie w kształcie prostokątu.
Gumka/Gumka kolorowa - Gumka, gumka kolorowa, aby można było nią malowac trzeba ustawic kolor tła, jeżeli np. ustawimy żółty jako kolor tła, gumka będzie malowała na żółto. (gdzie się ustawia kolor tła - u dołu strony)
Wypełnienie kolorem - Nic innego jak "wylanie koloru", ustawiamy kolor, a kliknięcie wypełni cały obszar ograniczony liniami, jęzeli nie ma żadnej linii lub odcinek nie zamyka się (łamana otwarta) wtedy kolor wypełni cały obraz.
Wybierz kolor - służy do wybrania koloru, wybieramy to narzędzie, następnie klikamy na mapie bitowej jaki kolor chcemy miec w nawigacji. Jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy ustawi nam się kolor tła.
Lupa - Przybliżenie/oddalenie.


Ołówek - Ołówek, maluje na 1px.


Pędzel - Maluje wybranym kształtem, np. kwadratem.
Areograf - Sprey, możemy wybrac wielkośc, przydatne kiedy chcemy zrobic gradient, możemy uzyskac łagodne przejście z jednego koloru w drugi.


-

Tekst - Tekst, przeciągamy prostąkąt w którym chcemy cos napisac.
Linia - Prosta linia, możemy wybrac grubośc.Krzywa - Rysujemy linię, następnie mamy dwa ruchy na jej zmodyfikowanie, w ten sposób uzyskujemy krzywą.
Prostokąt - jednym ruchem myszki możemy narysowac prostokąt.
Wielokąt(łamana) - rysujemy pierwszą prostą, kliknięcie spowoduje utworzenie kolejnej prostej, w ten sposób uzyskujemy łamaną.
Elipsa - przeciągnięcie myszy z lewym przyciskiem spowoduje że na naszej mapie bitowej utworzy się elipsa.
Zaokrąglony prostokąt - podobnie jak prostokąt tylko że rogi są zaaokrąglone.


Uzupełniający opis.
Takie dodatkowe funkcje możemy zauważyc przy niektórych narzędziach podstawowych. Możemy tutaj wybrac, kształ, rozmiar, wielkosc itp.W tym wypadku kolor czarny jest kolorem narzędzia, a kolor biały kolorem tła.
Wiele narzędzi ma dodatkowe funkcje z przyciskiem "+" czy "alt". Przykładowo z altem możemy zrobic przy użyciu narzędzia "elipsa" idealny okrąg lub koło, ołówkiem możemy narysowac prostą linie. Natomiast "+" powiększa nam dodatkowo rozmiar narzędzia (z reguły).
Więcej będzie można się dowiedziec z tutoriali.
2 5 2
2010-02-23T14:38:47+01:00
1. Program jest to zapisany w sposób zrozumiały dla komputera ciąg poleceń, które komputer musi wykonać, aby rozwiązać dla nas określone zadanie.
2. Wszystkie programy zainstalowane na dysku komputera nazywamy oprogramowaniem komputera.
3. System operacyjny jest szczególnym programem-najczęściej zestawem programów. Jest odpowiedzialny za współdziałanie urządzeń zestawu komputerowego oraz umożliwia przepływ informacji między komputerem a użytkownikiem. To on narzuca sposób obsługi komputera (np. uruchamiania programów, wyłączania komputera).
4. Windows jest systemem operacyjnym. Jest nazywany KRÓLESTWEM OKIEN, ponieważ wszystko co uruchamiamy pojawia się w oknach.
5. Okno to fragment obrazu na ekranie ograniczony ramką.
6. Rodzaje okien:
a) okno programu
b) okno dialogowe, w którym przekażemy do programu informacje niezbędne do wykonania naszych poleceń
c) okno komunikatu, w którym zostaniemy poinformowani o wykonywanych operacjach.
7. Budowa okna:
a) nazwa programu
b) pasek tytułowy
c) przyciski sterujące
d) pasek menu programu
e) obszar roboczy
f) pasek przewijania i suwak
8. Przyciski sterujące:
a) minimalizuj – pozwala zwinąć okno do przycisku na pasku zadań
b) maksymalizuj – rozwija okno na cały ekran. Powrót do poprzednich rozmiarów okna ułatwia nam nowy przycisk:
PRZYWRÓĆ, który pojawia się w miejsce przycisku MAKSYMALIZUJ.
c) zamknij

1 5 1