Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T13:29:38+01:00
⁶₁₂C ( mała 6 u góry,a u dołu 12, nie dałam rady tak napisać) - zapis ten informuje, że jądro węgla zawiera 6 protonów i 6 neutronów(bo masa = 12)
masa protonu wynosi: mp = 1,007276u
masa neutronu wynosi: mn = 1,008665u
m proton + m neutron = 6 × 1,007276 + 6 × 1,008665 = 6,043656 + 6,05190 = 12,095646 u

gdzie u - to jednostka masy atomowej = 931,4943 MeVc⁻² = 1,660510⁻²⁷ kg. Masa składu jądra atomu węgla zwana jest masą zmierzoną- mz
Masa atomowa C wynosi: m C = 12,0107 u i jest to masa doświadczalna- md

Różnica mas wynosi:

mz − md =12,095646 u - 12,0107 u = 0,084946 u

Ubytek masy, jest równy energii, która przekształciła się w energię, gdy powstawało jądro węgla. Energia wiązania jądra węgla wynosi:

ΔE = 0,084946 × 931,494 MeV = 79,126689 MeV.

Wynik ten nie jest prawdziwy gdyż masa atomu uwzględnia także masę elektronów atomu węgla, które nie są uwzględniane przy liczeniu masy składników jądra.

Do tych obliczeń musiałam wziąć dokładną,a nie przybliżoną masę węgla,żeby wynik wyszedł jak najbardziej dokładny
3 3 3