Odpowiedzi

2010-02-23T12:33:45+01:00
Witaj
dane h=25cm=0,25m, F=30N, g=10m/s2=10N/kg, d=790kg/m3
szukane S

p = F/S = dgh
S = F/[dgh] = 30N/[790kg/m3*10N/kg*0,25m] = 0,0152m2 = 152cm2

...................pozdrawiam
15 3 15