A) wklasiw jest 26 uczniów. chłopców jest o 4 wiecej niż dziewcząt. ile jest chłpoców w klasie.
B) średnia waga chłpców wynosi 45kg, a średnia waga dziewcząt: 48kg. ile łącznie waża uczniowie tej klasy?
C) jaka jest średnia waga uczniów tej klasie?
BARDZO PROSZE WSZYSTKIE OBILICZENIE!

2

Odpowiedzi

2010-02-23T12:20:15+01:00
A) wklasiw jest 26 uczniów. chłopców jest o 4 wiecej niż dziewcząt. ile jest chłpoców w klasie.
X+4+x=26
2x=26-4
2x=22 /:2
x=11
B) średnia waga chłpców wynosi 45kg, a średnia waga dziewcząt: 48kg. ile łącznie waża uczniowie tej klasy?
11*45+15*48=495+720=1215kg
C) jaka jest średnia waga uczniów tej klasie?
[11*45+15*48]:26=495+720=1215:26=46,73kg
2010-02-23T16:13:57+01:00
A) 26 - 4 = 22
22 : 2 = 11
11 + 4 = 15 - chłopcy
11 - dziewczyny
Odp . W klasie jest15 chłopców .

b)15 x 45 kg = 675 kg
11x48 kg = 528 kg
528 kg + 675 kg = 1203 kg

Odp. Łączna waga uczniów w tej klasie wynosi 1203 kilogramów .

c) 1203 : 26 = 46,26923 = 46 kg
Odp. Średnia waga wynosi 46 kilogramów .