Odpowiedzi

2010-02-23T12:26:55+01:00
Surowiec - materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.
Produkt w marketingu, to każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja bądź idea.
Produkty gotowe, produkty finalne, produkty końcowe to rodzaj produktów pracy będących efektem działalności przedsiębiorstwa:
wykonanych (wytworzonych) we własnym zakresie,
na sprzedaż (produkcja towarowa) lub na użytek własny (wewnętrzny)
nie podlegających dalszej obróbce w obrębie tego samego przedsiębiorstwa.
Zalicza się do nich:
-wyroby gotowe
-usługi wykonane
-wytworzoną energię.
Półprodukt - produkt otrzymywany w którejś z faz produkcji, znajdujący się w stanie przetwarzania i przeznaczony do dalszej obróbki. Przykładem półproduktu mogą być odlewy hutnicze do dalszej obróbki, płynne żeliwo czy ciasto chlebowe w czasie urabiania.
2 3 2
2010-02-23T12:30:54+01:00
Surowiec - to materiał który jest przeznaczony do dalszej przeróbki
półprodukt - to produkt który przeznaczony do dalszej obróbki lub przeróbki
produkt gotowy- to produkt który jest już w pełni gotowy do wykorzystania nie podlega on dalszej przeróbce czy obróbce.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T14:24:16+01:00
Surowiec - materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.
Produkty gotowe, produkty finalne, produkty końcowe to rodzaj produktów pracy będących efektem działalności przedsiębiorstwa:

* wykonanych (wytworzonych) we własnym zakresie,
* na sprzedaż (produkcja towarowa) lub na użytek własny (wewnętrzny)
* nie podlegających dalszej obróbce w obrębie tego samego przedsiębiorstwa.

Zalicza się do nich:

* wyroby gotowe
* usługi wykonane
* wytworzoną energię
Półprodukt - produkt otrzymywany w którejś z faz produkcji, znajdujący się w stanie przetwarzania i przeznaczony do dalszej obróbki. Przykładem półproduktu mogą być odlewy hutnicze do dalszej obróbki, płynne żeliwo czy ciasto chlebowe w czasie urabiania.
2 1 2