Zadanie 1
Oblicz,jaką część (w %) kontynentu europejskiego zajmuje nasz kraj.
Zadanie 2
Napisz,jakie korzyści może czerpać Polska ze swojego położenia w Europie Środkowej.
Zadanie 3
Grunty orne zajmują w Polsce 45% powierzchni ogólnej kraju.Wskaż występowanie najcenniejszych dla rolnictwa typów gleb:
a)czarnoziemy
b)rędziny
c)czarne ziemie
d)gleby brunatne
e)mady
f)gleby płowe

dziękuję bardzo za odpowiedzi:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T13:45:03+01:00

Zadanie 1
Oblicz,jaką część (w %) kontynentu europejskiego zajmuje nasz kraj.

10,5 mln km² ( z Rosją należącą do Europy)
6 mln km² (bez Rosji)
322 tyś km² pow. Polski

(0,322/10,5)*100%= 3,1% (z Rosją)
(0,322/6)*100%= 5,4% (bez Rosji)

Zadanie 2
Napisz,jakie korzyści może czerpać Polska ze swojego położenia w Europie Środkowej.

-transport- główne szlaki komunikacyjne do wielu innych państw (kolejowy, samochodowy, wodny)
-turystyka (z każdego kraju europejskiego jest do Polski blisko)
-kultura (znany wokalista lub zespół muzyczny może zaplanować swoją trasę również przez nasz kraj)

Zadanie 3
Grunty orne zajmują w Polsce 45% powierzchni ogólnej kraju.Wskaż występowanie najcenniejszych dla rolnictwa typów gleb:
a)czarnoziemy- ok. Lublina, Wyżyna Kielecko-Sandomierska, Przedpole Karpat, Pogórze Rzeszowskie
b)rędziny - Południe Polski- Wyżyna Kielecka, Tatry, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska, Wyżyna Lubelska
c)czarne ziemie: Kujawy, Pyrzyce, ok. Wrocławia
d)gleby brunatne- Wyżyna Lubelska, część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Nizina Śląska i Przedgórze Sudeckie.
e)mady- Żuławy Wiślane, Zatoka Gdańska
f)gleby płowe- Wyżyna Lubelska i Małopolska, ok. Kielc, ok. Wrocławia
2 5 2