Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T17:00:05+01:00
Klawisze edycyjne
Kombinacje klawiszy - kasujące
* < Ctrl-Backspace > - kasuje wyraz przed punktem wstawiania
* < Ctrl-Delete >-kasuje wyraz za punktem wstawiania
Kombinacje przemieszczające punkt wstawiania
* < Ctrl - > (analogicznie < Ctrl - >) - przeniesienie punktu wstawiania o jedno słowo w lewo (w prawo).
* < Ctrl - > (analogicznie < Ctrl - >) - przeniesienie punktu wstawiania (gdy jest na początku akapitu w dół (w górę).
Klawisze i kombinacje formatujące
* < Ctrl-Shift-Spacja > - dodanie twardego odstępu, aby wyrazy nim połączone były traktowane przez edytora nierozdzielnie (jako jeden wyraz).
* < Enter >-zakończenie akapitu i przejście do nowej linii.
* < Shift-Enter >-Przejście do nowej linii bez zakończenia akapitu.
* < Ctrl-Enter >-Przejście do nowej strony (twardy koniec strony).
* < Ctrl-pauza >- (pauza to znak minus "-") opcjonalny podział słowa, czyli miejsce w którym powinien zostac podzielony wyraz jeśli zajdzie taka potrzeba.
* < Ctrl-Shift-pauza > - twarda pauza czyli łącznik niepozwalający dzielić wyrazów.
klawisze zmieniające tryb pracy* < Insert >, < Ins > - przełączanie pomiędzy trybem wstawiania (dopisywanie tekstu w środku akapitu powoduje rozsuwanie jego starej zawartości) a trybem zastępowania (pisanie w środku akapitu spowoduje zastępowanie istniejących znaków znakami wprowadzonymi z klawiatury). Podczas pracy w trybie zastępowania na pasku stanu pojawia się czarny napis "ZAS".
Polskie litery
Uzyskujemy podobnie jak w TAG-u przez kombinację litery łacińskiej z klawiszem
< Alt>. W środowisku Windows 95 używamy do tego prawego klawisza < Alt >.
Formatowanie tekstu
Z przycisków określających styl czcionki może być wciśnięty jeden, dwa, trzy lub żaden przycisk. Styl czcionki można również ustawić kombinacjami klawiszy:
* < Ctrl-B >-pogrubienie
* < Ctrl-I >-kursywa
* < Ctrl-U >-podkreślenie
Bardziej precyzyjne ustawienia dla czcionki uzyskujemy poleceniem czcionka z menu format. Sposób wyrównywania tekstu określa tylko jeden wciśnięty przycisk. Przy wciśnietym przycisku "Pokaż/Ukryj" po wprowadzeniu tekstu do edytora znaczek "" określa miejsca, w których został wciśnięty klawisz < Enter >.
Punkt wstawiania i akapit
Punktem wstawiania będziemy nazywali pionowy migający odcinek w tekście, w miejscu którego będzie pojawiał się tekst wprowadzany z klawiatury. Punkt wstawiania możemy szybko ustawić przez kliknięcie myszką na danym obszarze.