15.Test kontrolny z matematyki pisało 150uczniow.Oceny bardzo dobre otrzymało 46 osob czyli 1/3 dziewczat i 2/7 chlopców.Ile dziewczat i ilu chłopców pisało ten test?

16.Dziadek Stean zbierał kiedys znaczki pocztow.Dzisiaj znaczki zbiera jego wnuk JAcek.Gdybt dziadek oddał Jacxkowi 150znaczkow,to obaj mialiby ich tyle samo.Gduyby zas oddał JAckowi trzy czwarte swojej kolekcji to zostałoby my tyle znaczkow ile JAcek ma teraz>Ile znaczkow ma dziadek Stefan,a ile JAcek??

Prosze o rozwiazanie za pomoca równan albo metoda podstawiania albo przeciwstawnych wspólczynnikow. Dziekuje bardzo oczywiscie daje NAj:) POWODZENIA

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T12:35:48+01:00
Zad1

x - ilość dziewczat
y - ilość chłopców
x+y = 150 ilość uczniów piszących test

x +y = 150
⅓ x + 2/7 y =46 /*21

x = 150 -y
7x + 6y = 966

x = 150 -y
7(150 -y) + 6y = 966

x = 150 -y
1050 - 7y + 6y = 966

x = 150 - y
-y = 966 - 1050

x = 150 -y
y = -84

x = 150 - 84 = 66
y = 84

x = 66 dziewczat
y = 84 chłopców


Test pisało 66 dziewczat i 84 chłopców

zad2

x- ilość znaczków Jacka
y-ilość znaczków dziadka

y-150=x+150
y-3/4y=x

1/4y=x
y-150=1/4y+150

1/4y=x
y-1/4y=300

1/4y=x
3/4y=300

1/4y=x
y=400

x=100

Diadek ma 400 znaczków a wnuk 100.
2010-02-23T12:42:05+01:00
15.Test kontrolny z matematyki pisało 150uczniow.Oceny bardzo dobre otrzymało 46 osob czyli 1/3 dziewczat i 2/7 chlopców.Ile dziewczat i ilu chłopców pisało ten test?

x- chłopcy
y-dziewczynki

x+y=150
2/7x+ 1/3y=46

x=150 - y
6x+7y= 21*46

900+y= 966

y=66
x= 150-66= 84
16.Dziadek Stean zbierał kiedys znaczki pocztow.Dzisiaj znaczki zbiera jego wnuk JAcek.Gdybt dziadek oddał Jacxkowi 150znaczkow,to obaj mialiby ich tyle samo.Gduyby zas oddał JAckowi trzy czwarte swojej kolekcji to zostałoby my tyle znaczkow ile JAcek ma teraz>Ile znaczkow ma dziadek Stefan,a ile JAcek??


x- znaczki dziadka
y- znaczki wnuczka

x-150=y+150
3/4x=y

y=x-300
y=x- 0,25x

0,25x= 300
x= 1200

dziadek ma 1200 znaczków, a wnuk 900
2010-02-23T14:23:32+01:00
Zad.1
x - ilość dziewcząt
y - ilość chłopców


x+y=150
⅓x+2/7y=46|*21

x=150-y
7x+6y=966

x=150-y
7(150-y)+6y=966

x=150-y
1050-7y+6y=966

x=150-y
-y =966-1050

x=150-y
-y=-84|:(-1)

x=150-84
y=84

x=66 dziewcząt
y=84 chłopców

odp. Test pisało 66 dziewcząt i 84 chłopców.


Zad.2
x - ilość znaczków dziadka Stefana
y - ilość znaczków Jacka

x-150 = y+150
x - 3/4x = y

x-150 = y+150
-y=-1/4x|:(-1)

x-150 = y+150
y=1/4x

x-150 = 1/4x+150
x-1/4x = 150+150
3/4x = 300 | :3/4
x = 300*4/3
x = 400

y=1/4*400
y=100

Odp. Dziadek Stefan ma 400 znaczków a Jacek 100 znaczków.