Las zajmuje powierzchnię 1200 arów.Jest to obszar w ształcie prostokąta którego szerokość stanowi 1/3 długości jaka jest szerokość tego obszaru?
A)100 B)200 C)300 D)600

zadanie 2. w młodniku rośnie więcej niż 90 ale mniej ni ż 100 drzew.trzecią część zajmują sosny,czwartą resztę świerki.ile jodeł rośnie w tym młodniku
A)96 B)56 C)40 D)32

zadanie3.1 decymetr sześcienny drewna dębowego waży 0,8kg.deska bębowa w kszatałcie prostopadłościanu ma wymiary:4m,30cm,30mm.ile wazom takie trzy deski
A) 86,4 kg B) 864 kg C) 28,8 kg D) 288 kg

3

Odpowiedzi

2009-10-16T16:16:52+02:00
2009-10-16T16:35:21+02:00
  • Użytkownik Zadane
2009-10-16T17:43:37+02:00