A] 27 gr to ... % z 1zł
85 cm to .. % z 1m

b] ¹₂₅ = °°°₁₀₀ = .. % ?
zamiast kropek w ułamku setnym wstaw liczbę .

c ] ³₅ + ¹₁₀ + 3 = ..?

d ] Ile razu liczba 0.876 jest mniejsza niż liczba 876 ?
Oblicz iloczyn liczb 0,7 i 0,8

Dam naj jak będzie z obliczeniami ** !

2

Odpowiedzi

2010-02-23T12:52:03+01:00
A]27gr=²⁷/₁₀₀zł=27% z 1 zł
85cm=0,85m=85% m
b]¹/₂₅=⁴/₁₀₀=4%
c]⅕+¹/₁₀+3=²/₁₀+¹/₁₀+3=3³/₁₀=3,3
d]876:0,876=1000 razy mniejsza
0,7×0,8=0,56
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T12:55:54+01:00
A) 27 gr to 27/100 zł = 27% (zł ma 100gr)
85 cm to 85/100 m = 85% (m ma 100cm)

b) 1/25 = 25/100 = 25%

c) 1/5 + 1/10 + 3 = 6/30 + 3/30 + 90/30 = 99/30 = 3 całe i 9/30 = 3,3

d) 0,876 jest 1000 razy mniejsze od 876, ponieważ przesuwasz przecinek w prawo tak długo aż wyjdzie liczba 876.

iloczyn liczb to mnożenie
0,7 * 0,8 = 0,56 (mnożysz liczby po przecinku i dodajesz przed tą liczbą, która Ci wyjdzie 0 i przecinek.