Sprężyna obciążona cięzarkiem 2N ma długość 12 cm,a obciążona ciężarkiem 5N ma długość 15 cm. Oblicz stałą sprężystości sprężyny(patrz tabela)
Sprężyna I Sprężyna II
wydłużenie sprężyny:4cm długość początkowa sprężyny:12cm
siła sprężystości: 2N ciężar obciążnika: 3N
stała sprężystości K1= ........... długość sprężyny po zawieszeniu obciążnika :15cm wydłużenie sprężyny x=..............
stała sprężystości k2=.....

1

Odpowiedzi

2010-02-25T22:40:01+01:00
F = k * x
więc k= F/x
k1 = F1/x1 = 2/0,12 = 16,7 N/m
k2 = F2/x2 = 5/0,15 = 33,3 N/m

PS. Bardzo nieczytelnie napisałeś, Garnku, swoją tabelę.
1 1 1