1)

1. w jaki sposób doszło do wyprawy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego
2, Jakie były cele i osiągnięcia ligi świętej
3. na czym polegał kryzys Rzeczpospolitej pod koniec XVII wieku
4. jakie państwa europejskie postrzegały Turcje po klęsce w walkach z Ligą świętą

2)

1. Jakie były główne przyczyny sukcesów szwedzkich w I połowie XVII wieku?
2. Na czym polegał związek między wojną o ujście Wisły a wojną trzydziestoletnią ?
3. Czym było liberum Veto?
4. W jakich okolicznościach Rzeczpospolitea utraciła lenno pruskie
5. na czym polegały skutki potopu szwedzkiego dla Rzeczpospolitej

1

Odpowiedzi

2010-02-23T13:51:56+01:00
1.Do wyprawy wiedeńskiej doszło głównie dlatego , że Polska nie chciała , aby walka była rozgrywana na własnym terenie.
2.Celem było to ,aby maksymalnie zlikwidować protestantyzm i rozszerzyć chrześcijaństwo.
Osiągnięciami Ligi Światowej było :
-rozbicie floty osmańskiej
-sojusz Polski, Wenecji, Austrii i Państwa Kościelnego zawiązany 5 marca 1684 roku w Linzu po bitwie pod Wiedniem przeciw Turcji i Tatarom
3.Kryzys polegał na tym , że przez bitwy Polska podupadła.
Zniszczone zostały miasta , wsie , upadł handel.Przekupieni posłowie zrywali sejmy. Krzyżacy nie byli już lennem Polski.Rzeczpospolita utraciła wiele ziem (Ukraina lewobrzeżna).
4.Wydaje mi się ,że Węgry , ale nie jestem pewna.

1.Główną przyczyną było to , że Polska nie wykorzystywała swoich zwycięstw , więc Szwecja nadal panowała w Inflantach.
2.Nw.;/
3.liberum veto - czyli wolne nie pozwalam. Prawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu i obalenie jego wcześniejszych uchwał.
4.W 1657 roku Krzyżacy uniezależniły się od Polski.Stało sie to dlatego ,że Jan Kazimierz chciał pozyskać współpracujące ze Szwedami Prusy , dlatego podpisał traktaty welawsko-bydgoskie,na mocy których Prusy uniezależniły się od Polski.
5.Skutki potopu szwedzkiego:
-Polska zagarnia Inflanty Polskie
-Uniezależnienie się Prus od Polski
-Jan Kazimierz zrzeka się pretensji do tronu szwedzkiego