1. Pewien zakład pracy zorganizował nad morzem, w górach i na Mazurach kolonie dla 1340 dzieci swoich pracowników. Z tego w górach było o 60% dzieci mniej niż nad morzem, a na Mazurach o 140 dzieci więcej niż nad morzem. Ile dzieci z tego zakładu przebywało na koloniach w górach ?

2. Obwód rombu wynosi 40 cm, miara zaś kąta rozwartego wynosi 120∧. Oblicz pole tego rombu.

3. Równoległobok ma boki długości 5 cm i 4 cm raz kąt ostry 30∧. Oblicz pole tego równoległoboku.

4. W trapezie równoramiennym podstawa dolna ma długość 10√3 + 4 cm, a górna ma długość 4 cm,a ramiona mają po 10 cm długości. Oblicz pole tego trapezu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T13:32:50+01:00
Zad 3.
a=4
b=5
α=30
P=a*b*sinα=4*5*1/2=10

zad 4.
a=4
b=10√3+4
c=10
h²+(5√3)²=10²
h=5
P=(a+b)/2*h=5(5√3+4)