Dla każdej liczby dwucyfrowej cyfra jedności była odejmowana od cyfry dziesiątek. Suma wszystkich otrzymanych wyników jest równa
A) 90
B) 100
C) 55
D) 45
E) 30

Ile jest równe pole kwadratu o boku o 5 cm dłuższym od boku kwadratu o polu 121 cm kwadratowych . ?
A) 169 cm kwadratowych
B) 400 cm kwadratowych
C) 324 cm kwadratowych
D) 289 cm kwadratowych
E) 256 cm kwadratowych

Punkty A, B, C i D leża na prostej w pewnym porządku. Wiadomo, że |AB|=13, |BC|=11, |CD|=14 i |DA|= 12. Ile jest równa odległość pomiędzy skrajnie położonymi punktami. ?
A) 14
B) 38
C) 50
D) 25
E) 23

Same odpowiedzi. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:52:06+01:00