Odpowiedzi

2010-02-23T13:36:00+01:00
Witaj
-ładunki jednoimienne odpychają się
-ładunki różnoimienne przyciągają się

-siła wzajemnego oddziaływania kulombowskiego F = k*Q1*Q2/r2 gdzie
k = 9*10do9 Nm2/C2

....................pozdrawiam
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T13:38:02+01:00
Prawo Coulomba - podstawowe prawo elektrostatyki opisujące wartość siły oddziaływania ładunków elektrycznych.
Prawo Coulomba mówi, że siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Prawo to można przedstawić za pomocą wzoru:

F=k*q1*q2/ r do 2
F - siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych,
q1 , q2 - punktowe ładunki elektryczne,
r - odległość między ładunkami,
k - współczynnik proporcjonalności
4 1 4