ZAD1)
Magnes leży na stole demonstracyjnym. Jak zmieni się nacisk magnesu na podłoże,jeśli zbliżymy do niego:
a)drugi magnes
b)sztabkę żelazną
Rozważ możliwe przypadki.Rozwiązanie zadania przedstaw rysunkiem.
ZAD2)
Wyjaśnij,dlaczego siła grawitacyjna działa również między dowma magnesami?
ZAD3)
Belka o masie 10 kg wisi na
a)jednej lince
b)dwóch linkach
c)czterech linkach
Wpisz wartość sił napinających każdą linkę.
ZAD4)
Zasada działania zasadą siłomierza sprężynowego opiera się odkształceniu sprężyny proporcjonalnym do wielkości przyłożonej do jej końca siły. Dwukrotnie większemu odkształceniu odpowiada .........
ZAD5)
Kulki mają takie same masy.a)która z nich ma mniejszą gęstość?
(Jedna kulka jest mniejsza od drugiej)
b) czy ciężar kulek jest taki sam? Odpowiedż uzasadnij.
ZAD6)
Spadochron spda ruchem jednostajnym. Nazwij siły rónoważące się.
ZAD7)
Oblicz wartość wypadkowej dwóch sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej które mają ten sam wzrot. Siła pierwsza ma wartość 2,5N a druga 1,5N.
ZAD8)
Jaki ciężar złotej obrączki zmienia się wraz z szerokością geograficzną? Czy masa złotej obrączki zależy od szerokości geograficznej? Odpowiedź uzasadnij.
ZAD9)
Ania zmierzyła długość linki centymetrem krawieckim na którym najmniejsza działka skali wynosiła 1cm.Wynik zapisała na kartce papieru a=76cm.Zapisz poprawnie wynik pomiaru długości linki a=76cm+/-.............................
ZAD10)
Opisz sposób wyznaczania gęstości ciała o kształcie niereguralnym.Dysponujesz wagą laboratoryjną i menzurką.
ZAD11)
Co się stanie z ciężarkiem i siłomierzem po przepaleniu nici? Odpowiedź uzasadnij.
ZAD12)
Wskaż zdanie prawdziwe.
1.Stała sprężystości nie zależy od wielkości przyłożonej siły.
2.Stała ta zależy od rodzaju drutu,z którego zrobiono sprężynę.
3.Ciężar tego samego ciała na równiku jest większy niż na biegunie
ZAD13)
Jaki skutek wywołuje siła wypadkowa
a) zgodnie z prędkością
b)przeciwinie do prędkości
ZAD14)
Sprawdź,czy odkształcenie gumki recepturki jest proporcjonalne do wielkości siły. Wymień pomoce użyte w doświadczeniu.Opisz przebieg doświadczenia.Podaj wnioski.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T23:25:07+01:00
Zad.1
a) Siła nacisku się zmniejszy, jeśli zbliżymy biegun przeciwny, bo wtedy magnesy się przyciągają, lub zwiększy, jeśli zbliżymy biegun jednoimienny, bo wtedy magnesy się odpychają.
b)Siła nacisku się zmniejszy, bez względu na to, jaki biegun zbliżymy, bo niemagnesowana sztabka wskutek indukcji magnetycznej będzie zachowywać się jak magnes o przeciwnym biegunie, czyli przyciągać się.

ZAD2)
Siła grawitacyjna działa również między dwoma magnesami, ponieważ magnesy mają jak inne ciała masę, a to jest wystarczające (patrz wzór: F = Gm1m2/r² )

ZAD3)
Ciężar rozkłada się równomiernie. Belka ma ciężar mg ≈ 100N
a)jednej lince = 100N
b)dwóch linkach = 100/2 = 50N
c)czterech linkach = 100/4 = 25N

ZAD4)
Dwukrotnie większemu odkształceniu odpowiada 2-krotnie większa siła, bo
F =kx, k=stała sprężystości, x=rozciągnięcie

ZAD5)
Kulki mają takie same masy. Jedna kulka jest mniejsza od drugiej.
a) Kulka mniejsza ma większą gęstość, bo
gęstość = masa/objętość (mianownik mniejszy, to ułamek większy przy tych samych licznikach).
b) Ciężar kulek jest taki sam, bo Q=mg, a m1=m2, g=przyśpieszenie ziemskie

ZAD6)
Siła ciężkości jest równoważona przez siłę oporu powietrza, dlatego ruch jest jednostajny i na tyle małe prędkość, że skoczek wyląduje bezpiecznie.

ZAD7)
F = 2,5N + 1,5N = 4N
(Gdyby miały zwroty przeciwne, to wynosiłaby 2,5N - 1,5N = 1N)

ZAD8)
Na równiku przyśpieszenie jest najmniejsze, bo promień jest największy, więc ciężar obrączki jest najmniejszy (Q=mg). Masa nie zależy od szerokości.

ZAD9)
Długości linki a=76cm ± 1cm

ZAD10)
Ważę masę m. Obliczam różnicę objętości przed (V₁) i po wrzuceniu (V₂) do menzurki:
Gęstość = m : ΔV = m : (V₂ - V₁)
Jeśli ciało nie mieści się w menzurce, to napełniam duże naczynie po brzegi, wkładam ciało i odmierzam menzurką objętość wylanej wody.

ZAD11)
Siłomierz wróci do wskazania 0, a odważnik spadnie na podłoże.

ZAD12)
Zdania prawdziwe:
1.Stała sprężystości nie zależy od wielkości przyłożonej siły - w ograniczonym zakresie, bo sprężyna ma wytrzymałość i powyżej pewnej siły pęknie.
2.Stała ta zależy od rodzaju drutu,z którego zrobiono sprężynę.

ZAD13)
a) zgodnie z prędkością - zaczyna przyśpieszać zgodnie ze wzorem:
v = v₀ + at = v₀ + (F/m)t, np. rzut pionowy w dół.
b)przeciwnie do prędkości - zaczyna zwalniać do zera:
v = v₀ - at = v₀ - (F/m)t
a potem zwrot prędkości zmienia się na zgodny z wektorem siły v=at = (F/m)t (patrz punkt a), np. rzut pionowy w górę.

ZAD14)
Odkształcenie gumki recepturki jest proporcjonalne do wielkości siły. Oczywiście w pewnym momencie tuż prze zerwaniem, może się rozciągać mniej.
Przybory: gumka, hak wkręcony w stabilną konstrukcję, odważniki, przymiar liniowy. Dokładamy odważniki i mierzymy rozciągnięcie.
4 5 4