Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T13:35:28+01:00
W XX w., szczególnie po II wojnie światowej. Był wynikiem konfrontacyjnych, dwublokowych stosunków międzynarodowych, zdominowanych przez konflikt ideologiczny Wschód–Zachód, a także przez fakt dekolonizacji, pojawiania się nowych państw i zrodzonych stąd konfliktów. Posiadanie, groźba i stosowanie siły w stosunkach międzynarodowych stało się naczelną zasadą.
Motywami wyścigu zbrojeń było dążenie do osiągnięcia przewagi militarnej nad przeciwnikiem, wiara w skuteczność zbrojnego rozstrzygnięcia konfliktu.
42 4 42