1)Podaj kiedy:
a) rozpoczyna sie w polsce romantyzm
b) konczy sie romantyzm w europie

2) romantycy prezentowali w swoich utworach swiat oparty na antynomiach. podaj imie i nazwisko autora, tytul utworu, w ktorym wystepuje opozycja
a) uczucie- rozum.................................................
b) pokrzywdzieni- krzywdziciele...........................................
c) czerp rubaszny- dusza anielska..............................................
d) ludzie cyprysu- ludzie uczeni..........................................
e) moj trup posrodku was zasiada- dusza blaka sie i narzeka ...............................

3)wyjasnij co nalerzy rozumiec pod pojeciem romantyczny mesjanizm

1

Odpowiedzi

2010-02-23T14:04:01+01:00
1
a)1822
b) 1848
2 -
3.W literaturze romantycznej mesjanizm dochodzi do głosu po klęsce powstania listopadowego, określając charakter drugiej fazy epoki, twórczość Wielkiej Emigracji (pojęcie to sformułował filozof – .M. Hoene-Wroński). Wzorcowym tekstem polskiego mesjanizmu jest III część Dziadów (tzw. Dziady drezdeńskie) Mickiewicza oraz jego publicystyczne Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego nawiązujące do powstałego podczas powstania listopadowego tekstu Brodzińskiego Mowa o narodowości Polaków
1 1 1