PILNE!
Powierzchnia metalowa oświetlona jest strumieniem światła o długości 400 nm i mocy 8mV. Jakie jest natężenie prądu wytwarzanego przez strumień elektronu wybity przez strumień metalu jeżeli tylko 10% fotonów wpadających na powierzchnię metalu wybija elektrony.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T14:15:57+01:00
Witaj
dane l=400 nm = 400*10^(-9)m = 4*10^(-7)m, P=8 mW= 8*10^(-3)W
.......h=6,63*10^(-34)Js, c=3*10^8 m/s, e = 1,6*10^(-19)C
szukane I
energia 1fotonu E = hf = hc/l = 6,63*10^(-34)Js * 3*10^8m/s / 4*10^(-7)m =
...................E = 4,97*10^(-19)J ~~5*10^(-19)J
ilość fotonów n w strumieniu światła
No = P*t/E = 8*10^(-3)W*1s / 5*10^(-19)J = 1,6*10^16 fotonów
ilość efektywnych fotonów czyli ilość wybitych elektronów N = 0,1*No =
N = 1,6^10^15 elektronów
Q=N*e = 1,6^10^15 * 1,6*10^(-19)C = 2,56*10^(-4)C
I=Q/t = 2,56*10^(-4)C / 1s = 0,256 mA

.....................pozdrawiam

1 5 1