Odpowiedzi

2010-02-23T13:39:19+01:00
W 1993 r. Polska przyjęła Europejską Klasyfikację Działalności, według której przemysł to działalność gospodarcza polegająca na wydobywaniu surowców i produkowaniu wyrobów oraz świadczeniu usług w zakresie zaopatrywania w energię, wodę i gaz. Europejska Klasyfikacja Działalności wydziela 17 sekcji, z których trzy dotyczą przemysłu:górnictwo i kopalnictwo surowców;– Sekcja D – działalność produkcyjna (przemysł przetwórczy z wyłączeniem energetyki, np. produkcja artykułów spożywczych, tkanin, wyrobów z drewna, produktów rafinacji ropy naftowej, chemikaliów, włókien sztucznych, maszyn i urządzeń);– Sekcja E – zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (energetyka i gospodarka komunalna)i urządzeń pozostałym działom gospodarki. Jego znaczenie w rozwoju gospodarczym najłatwiej przedstawić, ukazując funkcje przemysłu:
1 5 1