Odpowiedzi

2011-07-09T14:20:44+02:00

Witraż „Bóg Ojciec - Stań się”, nazywany jest również jako "Stworzenie świata". S. Wyspiański zaprojektował go w 1897 r., a wykonano go dopiero w 1905 r. w Kościele Franciszkanów w Krakowie. Wyspiański Bóga Ojca przedstawia w smugach barw oraz świateł tęczy w momencie stwarzania świata. Ukazany jest jako starzec z długą, biało - niebieską brodą, z jedną ręką uniesioną w górę chcąc jak gdyby coś stworzyć, zaś drugą okiełznąć wszyskie żywioły. Z szaty jego wysypują się malutkie ciała niebieskie, a u dołu widać  ogień nad otchłania wody jakby oznaka rodzącej się ziemi. Tematyką tego witrażu jest tworzenie świata.

123 4 123