Odpowiedzi

2010-02-23T14:24:47+01:00
1. r=9cm h=40 cm

l²=r²+h²
l²=9²+40²
l²=81+1600
l²=1681
l=√1681
l=41

Pc=πr²+πrl
Pc=π9²+π9*40
Pc=π81+π360
Pc=441 cm ²

V=1/3πr²*H
V=1/3π9²*40
V=1/3π29160
V =9720π


2.r=20 cm l=29 cm

l²=h²+r²

29²=h²+20²
24389=h²+400
h²=24389-400
h²=23989
h=√23989

Pc=πr²+πrl
Pc=π20²+π20*29
Pc=400π+580π

Pc=980π

V=1/3πr²*h
V=1/3 *20²π*√23989
V=400√23989/3 π
4 1 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T14:28:09+01:00
Dane:
r=9cm,h=40cm

r²+h²=l²
9²+40²=l²
81+1600=l²
l²=1681
l=41cm

Pc=πr²+πrl
Pc=π*9²+π*9*41
Pc=81π+369π
Pc= 450π [cm²]

V=1/3*πr²*h
V=1/3*π*81*41
V=1107π [cm³]

2)
Dane:
r=20cm, l =29cm

r²+h²=l²
20²+h²=29²
h²=841-400
h²=441
h=21cm

Pc=πr²+πrl
Pc=π*20²+π*20*29
Pc=400π+580π
Pc=980π [cm²]

V=1/3*πr²*h
V=1/3*π*20²*21
V=1/3*π*400*21
V=2800π [cm³]


12 3 12