Odpowiedzi

2010-02-23T14:25:58+01:00
Ja miałam podobne zadanie ale w formie tabeli i w podręczniku nie było tego za wiele... No ale podam Ci to co miałam(dostałam 5 ;p)

Prekambr: (archaik, proteozoik):
stromatolity i sinice
Paleozoik: kambr: bez zmian
ordowik: bardziej zróżnicowane pod względem gatunkowym
sylur: rośliny zaczęły opanowywać środowisko lądowe; pierwsze rośliny lądowe to psylofity
dewon: bez zmian
karbon: obfitość roślin; dzrewiaste paprocie, widłaki i skrzypy
perm: pod koniec permu wyginęły liczne gromady i gatunki paprotników (można mówić o ,,kryzysie życia")
Mezozoik: trias: rośliny - przeważały nagozalążkowe, przeważnie drzewiaste
jura: wśród roślin lądowych dominowały sagowce i palmy
kreda: bez większych zmian
Kenozoik: tzeciorzęd i czwartorzęd: bez zmian; roślinność współczesna