Przetłumacz na język angielski. Użyj strony biernej.

1. Pokazano (show) mi jej wspaniały nowy dom.

2. Ścianom właśnie nakładano (give) nową warstwę (coat) farby.

3. Zastanawiam się, czy dostaną pożyczkę (lend) w wysokości $1000, żeby zapłacić za operację.

4. Oni są zazwyczaj okłamywani. (tell lies)

5. Nigdy nie przyniesiono (bring) mi śniadania do łóżka.

6. Nie wszyscy dostają (give) dobre pieniądze za swoją pracę.

7. Czy przyznano (grant) jej stypendium?

8. Czy czytano ci książeczki (read), kiedy byłeś dzieckiem?

9. Musiano mu podać (give) fałszywe informacje.

10 Powiedziano mi, że jest w szpitalu.

11 Obawiam się, że uznają (find) ją winną i zostanie ukarana (punish).

12. Odnotowano (report) 20 nowych ofiar mrozu w tym tygodniu.

13. Dawano mu około roku życia.

14. Moje wynagrodzenie miesięczne jest płacone miesięcznie.

I ………

15. Po tym jak pokazano (show) mu dowody, przyznał się (plead) do winy.

16. Przyznano (award) mu order Orła Białego.

17. Rozkazano (order) żołnierzom, by lądowali (disembark)

18. Uprasza się (request) klientów o niepalenie. (w pubie lub restauracji)

19. Odpowiedzi są podane (give) na stronie 321.

20. Odmówiono mi wstępu.

21. Czy ktoś państwa obsługuje (serve)?

22. Właśnie kupiono (buy) jej nowy samochód terenowy.

1

Odpowiedzi

2010-02-23T14:26:27+01:00
1.Showing me her wonderful new home.
3. I wonder if get a loan in the amount of $ 1,000 to pay for the operation.
4. They tend to fool.
5. He never brought me breakfast in bed.
6. Not all of them get good money for their work.
7. Is granted a scholarship?
8. Did you read books when you were a child?
9. He had given false information.
10 I was told that it is in the hospital.
11 I am afraid that they accept her guilty and will be punished.
12. There have been 20 new victims of frost this week.
13. They gave him about a year old.
14. My monthly salary is paid monthly.
15. After being shown the evidence, confessed to (plead) guilty.
16. He was awarded Order of the White Eagle.
17. Commanded troops that landed
18. Customers are kindly requested not to smoke.
19. Answers are given on page 321
20. I was refused admission.
21. Can anyone state support?
22. I just bought her a new all-terrain vehicle. her wonderful new home.
1 1 1