1) Równania reakcji:
metanol --> metanal --> kw. metanowy --> mrówczan wapnia
2) Otrzymywanie octanu wapnia
3) Równania reakcji:
a) C17H33COOH+H2 -->
b) C15H31COOH+NaOh -->
c) C2H5OH+O2 -->
d) HCHO+Ag2O -->
e) CH2 = CH2 + .......... --> CH3CHO
4) Za pomocą próby Tromera i Tollensa udowodnij,że aldehyd octowy ma własciwosci redukujace.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T14:44:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1) Równania reakcji:
metanol --> metanal --> kw. metanowy --> mrówczan wapnia
CH3OH + CuO---->HCHO + Cu + H2O
HCHO + Ag2O----->HCOOH + 2Ag
2 HCOOH + Ca----->(HCOO)2Ca + H2

2) Otrzymywanie octanu wapnia
2 CH3COOH + Ca----->(CH3COO)2Ca + H2
2 CH3COOH + CaO----->(CH3COO)2Ca + H2O
2 CH3COOH + Ca(OH)2----->(CH3COO)2Ca + 2H2O

3) Równania reakcji:
a) C17H33COOH + H2 -->C17H35COOH
b) C15H31COOH + NaOH -->C15H31COONa + H2O
c) C2H5OH + O2 -->CH3COOH + H2O
d) HCHO + Ag2O -->HCOOH + 2Ag
e) 2 CH2 = CH2 + O2 --> 2 CH3CHO (na strzałce"katalizator")

4) Za pomocą próby Tromera i Tollensa udowodnij,że aldehyd octowy ma własciwosci redukujace.
Próba Tollensa
CH3CHO + Ag2O---->CH3COOH + 2Ag

Próba Tromera
CH3CHO + 2Cu(OH)2------>CH3COOH + Cu2O + 2H2O