Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T14:31:49+01:00
Formy Państwa:

1.Forma rządowa:
a)monarchia-ograniczona(monarchia konstytucyjna, monarchia parlamentarna), nieograniczona(absolutna, despotyczna);
b)republika-organy władz pochodzą z wyboru i na okresloną kadencję;

2.Reżim polityczny:
a)domokratyczne
b)totalitaryzm
c)autorytaryzm

3.Ustrój terytorialny:
a)unitarne(jednolite)-obowiązuje w nim jeden pożądek prawny i społeczny a jednostki administracyjno-terytorialne są podporządkowane władzy zwierzchniej i nie mają zadnej samodzielności politycznej;

b)złożone:
->federacja-to państwo złożone, którego części składowe mają samodzielność prawną i pewną samodzielność polityczną, nie mają prawa do samodzielnej polityki zagranicznej;

->konfederacja-związek państw połączonych dla osiagnięcia określonych celów politycznych (państwa te są suwerenne np. UE)

mam nadzieję że pomogłam :)
3 3 3