Podkreśl orzeczenia czasownikowe jednym kolorem a orzeczenia imienne- innym 1=orzeczenia czasownikowe
2=to orzeczenia imienne

Adam był dzisiaj w sklepie rowerowym
Mój kolega był przygnębiony, bo zepsuł mu się rower.
Tomek został w szkole po lekcjach dłużej, niż zakładał.
Po latach wyczerpujących treningów zostałem kolarzem.
W wyścigu kolarskim o puchar naszego miasta mój kuzyn był pierwszy.
Marek był wśród ogląndających zmagania kolarskie .
Wycieczki rowerowe są przyjemne i coraz bardziej popularne wśród młodzieży.
Lekarze zalecają częste przejażdżki rowerowe dla poprawienia kondycji.Jeździć na rowerze jest zdrowo.
Wycieczki rowerowe po wyznaczonych trasach są atrakcyjną wczasów w gospodarstwach agroturystycznych dowiedziałam się z ogłosezenia,że Robert sprzedaje swój rower

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T14:40:02+01:00
Był - 1
był przygnębiony - 2
zepsuł się - 1
został - 1
zakładał - 1
zostałem kolarzem - 2
był pierwszy - 2
był - 1
są przyjemne -2
zalecają - 1
jest zdrowo - 2
są atrakcyjną - 2
dowiedziałem się - 1
sprzedaje - 1
Daj naj
122 4 122
2010-02-23T14:58:54+01:00
Adam był dzisiaj w sklepie rowerowym 1
Mój kolega był przygnębiony, bo zepsuł mu się rower. 1
Tomek został w szkole po lekcjach dłużej, niż zakładał.1
Po latach wyczerpujących treningów zostałem kolarzem.1
W wyścigu kolarskim o puchar naszego miasta mój kuzyn był pierwszy.1
Marek był wśród oglądających zmagania kolarskie .1
Wycieczki rowerowe są przyjemne i coraz bardziej popularne wśród młodzieży.1
Lekarze zalecają częste przejażdżki rowerowe dla poprawienia kondycji.2
Jeździć na rowerze jest zdrowo.1
Wycieczki rowerowe po wyznaczonych trasach są atrakcją wczasów w gospodarstwach agroturystycznych.1
dowiedziałam się z ogłoszenia,że Robert sprzedaje swój rower 2
40 2 40