Odpowiedzi

2009-10-16T16:37:42+02:00
W przypadku gospodarek centralnie sterowanych, które zwykle próbują nadrobić
dystans do najbardziej rozwiniętych (zwykle niecentralnie sterowanych)
obcina się wszelkie zbędne (nie wpływające na wzrost produkcji) koszty
produkcji i inwestycji w tym wydatki na filtry, oczyszczalnie ścieków,
utylizację szkodliwych odpadów, rekultywację wysypisk i składowisk itp..

Dodatkowe plusiki to :

- daleko posunięta unifikacja towarów i usług - z puktu widzenia racjonalnie
zarządzanej gospodarki niepotrzebne jest np. 100 gatunków sera, wystarczy po
1 asortymenecie z kazdej grupy towarów co znacznie upraszcza centralne
sterowanie, skraca obsługę klienta a wydłużenie serii produkcyjnej zmniejsza
jednostkowe koszty produkcji,

- brak kosztów promocji i reklamy - gospodarka centralnie sterowana nie
dopuszcza do szkodliwych nadwyżek w produkcji i związanych z tym problemami
ze zbytem,

- brak kosztów zbytecznego opakowania - towar można pakowac w gazety (po
przeczytaniu) lub w ogóle nie pakować - co jest bardzo racjonalne,

- brak strat zasobów na produkcje różnych gadżetów i usług o wątpliwej
wartości z punktu widzenia prawdziwych potrzeb społeczeństwa (tzn.
racjonalnie i naukowo zaplanowanych),

- brak kosztów na zbędne (nie sprzyjające wzrostowi produkcji i inwestycji)
przemieszczanie się ludności; w tym celu najlepiej przywiązać ludzi do
miejsca stałego pobytu - wszelkie niekontrolowane migracje i wyjazdy na
odpoczynek znacznie utrudniają precyzjne zaplanowanie alokacji zasobów (i
powodują większe zużycie tych zasobów)
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T16:43:16+02:00
Wyższość gospodarki wolnorynkowej nad centralnie sterowaną polega na tym, iż w niej każdy może podejmować inicjatywę gospodarczą, a prawo chroni prywatność własną. W gospodarce centralnie sterowanej inicjatywa gospodarcza należy tylko do państwa. Prawo chroni przede wszystkim własność państwową, a niszczy własność prywatną. W gospodarce wolnorynkowej, gospodarka opiera się na konkurencji oraz swobodzie zawierania umów.

24 4 24
  • Użytkownik Zadane
2009-10-16T17:32:48+02:00
Gosp centralnie planowana było mało efektywna, gdyż opierała sie na wielotenmich planach, które nie zawsze były w konsekwencje doprowadzane do konca. Był brak towarów na półkach i kartk...
3 4 3