Proszę o przetłumczenie(ewentualne poprawienie błędów) jak i zmienie listu jak bym to ja pisała czyli nie liczba mnoga. Daje najj.
;)))Dear Dagmara
Hello, how are you?
We are in Sydney on a short holiday. Sydney is beautiful.
There's so much to do here that I don't know where to begin. We get up 10 a. m. and go swimming and sunbathing every day. After lunch we usually go sightseeing. In the evenings we stay at home. We're all looking forward to this weekend. On Saturday we are going on a trip with Anna's. She wants to give us a surprise. We have no idea what it is going to be.
It's really great hare.

3

Odpowiedzi

2010-02-23T14:39:21+01:00
Droga Dagmara
Cześć, jak się masz ?
Jesteśmy w Sydney na krótkim dniu wolnym. Sydney jest piękne.
Jest tyle, by zrobić tu, że nie wiem, gdzie zacząć się. Dostajemy się w górę 10 a. m. i pójść pływać i opalać się każdy dzień. Po lunchu zwykle idziemy zwiedzanie. Wieczorem pozostajemy w domu. Zupełnie czekamy na ten weekend. W sobotę idziemy na podróży z Anny. Ona chce dać nam niespodziankę. Nie mamy żadnego pomysłu to, co to będzie.
To jest naprawdę wielki zając.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T14:42:35+01:00
Droga Dagmaro
Cześc co tam u ciebie
Jesteśmy na krótkich wakacjach w Sydney.Sydney to piękne miasto (na koncu dodaj city :>).Jest tu duzo do robienia i nie wiem od czego zacząć.WStajemy o 10 i idziemy pływać i opalać się każdego dnia.Po obiedzie idziemy śpiewać karaoke.Wieczorami zostajemy w domu,W sobote zamierzamy pojechać na wycieczkę z Anią.Ona chce nam dać niespodzinkę.My nie wiemy co to może być .Jest bardzo fajnie tutaj.

Tak na moję oko nie masz tu błędów :*
2010-02-23T14:53:47+01:00
Dear Dagmara
Hello, how are you?
We are in Sydney for a short Holidays .W Sydney is beautiful.
It is so much to do, I do not know where to start. We get up to 10 A. m. and to swim and sunbathe on a daily basis. After dinner we usually go to visit. In the evenings we are at home. That's all we expect in the week. On Saturday we are going on a trip with Anne. She wants us to do a surprise. We have no idea what it is.
It's really great hare.

myślę że będzie dobrze