Zad 1.
Dane są wyrażenia algebraiczne: A: 3x^2-xy B:-2y C:3x

Wykonaj działania: A)(A*B)*C B)A*(b*C) C) (A+B)*C d) A*C+B*C \

zad2
Dopasuj brakujace współczynniki.
a)4a(3x-0,5y)=...ax-....ay
b)2k(3m-1,5n)=.... km-.....kn
c)3s(2s+4f)=..... s^2+......st
d)-2^2(-5x-4)=..... x^3+.......x^2

zad3
Uzupełnij
a)6x-9y=......(2x-3y)
b)4xy-6x=.....92y-3)
c)12p^2q-2pq=........(6p-1)
d)-9a^2-6ab=-3a(...........)
e)p-1/2r=1/2(...........)
f)4x-y=4(...........)
g)a-3b=3(.......)
h)5x+5y+1=5(..........)
i)6cd^2-cd=2cd(...........)
j)a^2b-2a^3=1/2a^2(.............)

Wszystkie rozwiązania mają być bardzo dobre

1

Odpowiedzi

2010-02-23T15:17:24+01:00
1)
A: 3x^2-xy B:-2y C:3x
A)(A*B)*C
B)A*(b*C)
C) (A+B)*C
d) A*C+B*C

a) [(3x²-xy)*(-2y)]*3x=(-6x²y+2xy²)*3x=-18x³y+6x²y²
b) (3x²-xy)*(-2y*3x)=(3x²-xy)*-6xy=-18x³y+6x²y²
c) (3x²-xy-2y)*3x=9x³-3x²y-6xy
d) (3x²-xy)*3x+(-2y)*3x=9x³-3x²y-6xy


2)
a)4a(3x-0,5y)=12ax-2ay
b)2k(3m-1,5n)=6km-3kn
c)3s(2s+4f)=6s²+12sf


3)
a)6x-9y=3(2x-3y)

c)12p²q-2pq=2pq(6p-1)
d)-9a²-6ab=-3a(-3a+2b)
e)p-1/2r=1/2(1/2p-r)
f)4x-y=4(x-1/4y)
g)a-3b=3(1/3a-b)
h)5x+5y+1=5(x+y+1/5)
i)6cd²-cd=2cd(3d-1/2)
j)a²b-2a³=1/2a²(1/2ab-a)