1.Oblicz ile moli atomów siarki zawartych jest w 96 g tego pierwiastka?

2. oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 45 g substancji w 115g wody?

3. oblicz stężenie molowe roztworu zawierającego 3 mole substancji w 9dm sześciennych roztwory?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T15:18:17+01:00
Zad1.
m=96g
Masa duza siarki (M)=32 g/mol (odczytujemy to z układu)

n=m|M
n=96/32
n=3 mole

Zad.2
ms=45g
m rozpuszczalnika ( m rozp) = 115g
mr= ms+mrozp.
mr-45+115
mr=160g
cp=ms*100%
-----------
mr
cp= 45*100%
----------
160
cp=28,12%
Zad.3

n= 3 mole
V=9dm 3
cmol=n/V
cmol=3/9
cmol=1/3 lub 0,33 mol/dm3

licze na naj.
4 5 4