1. Uzupełnij teksty
a) Wielkością warunkującą przepływ prądu elektrycznego jest ....................... .
Opór elektryczny to wielkość zależna od .......................... przewodnika, .............. przekroju przewodnika i rodzaju ...................... z jakiego wykonany jest przewodnik. Jednostką oporu jest ................. . Przyrząd służący do pomiaru natężenia prądu to .................. . Jednostką napięcia elektrycznego jest ................ .
b) Wielkością charakteryzującą prąd elektryczny jest ................. prądu. Natężenie prądu to wielkość zależna od ilości .............., który przepływa przez ............... przekrój przewodnika w jednostce ............... . Jednostką natężenia prądu jest ............ .
.............. ........................... to wielkość charakteryzująca własności elektryczne przewodnika, którą wyrażamy w .................... .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T14:57:50+01:00
Witaj
a)
.......opór elektryczny
.......długości
.......pola
.......materiału
.......1 om
.......amperomierz
.......1 wolt

b)
........natężenie
........ładunku
........pole
........czasu
........1 amper
........opór właściwy
........om*m
4 5 4