Do zamrażalnika w którym panuje temperatura -10 stopni Celsjusza wstawiono 2kg wody o temperaturze 20 stopni Celsjusza.

a) Napisz jakie kolejno procesy będą zachodziły w wodzie i jak w ich wyniku zmieniła się wówczas jej energia wewnętrzna.

b) Oblicz ile ciepła oddała woda podczas oziębiania jej do temperatury 0 stopni Celsjusza.

Proszee o PomoC.!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T15:27:09+01:00
A. woda będzie oddawać energię cieplną , jej energia wewnętrzna będzie maleć, zmniejszać się. Po ochłodzeniu do temperatury 0 C zacznie zmieniać swój stan skupienia, zajdzie zjawisko krzepnięcia, po skrzepnięciu, zamarznięciu całej ilości wody nastąpi dalsze oziębianie do temp. - 10 C
b.
m = 2 kg
T1 = 20 C
T2 = 0 C
delta T = 20 C - 0 C = 20 C
cw = 4200 J/kg *C
Q = ?
Q = m *cw *delta T
Q = 2 kg * 4200 J/kg *C*20 C
Q = 168000 J = 168 kJ