1. Żarówka zasilana napięciem 230 V ma moc 60 W. Jakie jest natężenie prądu przepływającego przez włókno żarówki?
2. Ile wynosi natężenie prądu płynącego przez silnik poruszający windę o łącznym ciężarze 6600 N, która przebywa 2 piętra (o łącznej wysokości 6 m) w czasie 6 s? Napięcie na zaciskach silnika wynosi 220 V. Straty energii pomijamy.
3. Jakie napięcie panuje na zaciskach silnika elektrycznego, który w czasie 1 s wykonuje pracę 0,5 J? Natężenie prądu przepływającego przez uzwojenia silnika wynosi 2 A, a straty energii pomijamy.

Proszę o obliczenia i wytłumaczenie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T15:15:41+01:00
Zad 1
P - moc żarówki = 60 W
U - napięcie żarówki = 230 V
P = UI
I - natężenie prądu = P/U = 60/230 = 0,26 A
odp
I = 0,26 A
zad 2
F - siła = 6600 N
s - droga = 6 m
t - czas = 6 s
U - napięcie = 220 V
W - praca silnika = Fs = 6600 razy 6 = 39600 J
P - moc silnika = W/t = 39600/6 = 6600 J/s = 6600W
P = UI
I = P/U = 6600/220 = 30 A
odp
I = 30 A
zad 3
W - praca = 0,5 J
t - czas = 1 s
I - natężenie prądu = 2 A
P - moc silnika = W/t = 0,5/1 = 0,5 W
P = UI
U = P/I = 0,5/2 = 1 V
odp
U = 1 V
3 3 3