Zad 1. Ile gramów kwasu octowego znajduje sie w 0,5 kg octu , który jest 10 - procentowym roztworem tego kwasu ?
Zad 2. Ile gramów wody i ile gramów 10-procentowego roztworu kwasu octowego potrzeba do przygotowania 1kg zalewy do marynowania grzybów bedacej 4-procentowym roztworem kwasu octowego ?
Zad 3. Oblanie sie wodnym 7-procentowym roztworem kwasu mrówkowego powoduje oparzenie skóry i trudni gojace sie rany.Ile gramów kwasu mrókowego zawiera 200g takiego roztworu ?
Zad 4. oblicz ile gramów wodorotlenku sodu przereaguje calkowicie z 6g kwasu octowego.
Zad 5. 8g tlenku miedzi 2 przereagowalo calkowicie z kwasem octowym. Oblicz ile octanu miedzi otrzymano.
Zad 6. Uzupełnij równania i podaj nazwy substratów i produktów reakcji :
1) Na+CH3COOH----> .......+......
2) Zn+..........---> Zn(C2H5COO)2+H2
3) Al+........----> Al(HCOO)3+.......
4) MgO+.......---->Mg(CH3COO)2+H2O
5) Na2O+C2H5COOH--->.....+...........
6)Ca(OH)2+......----> Ca(HCOO)2+.......
7) Al(OH)3+CH3COOH--->.......+.......
8) NaOH+C3H7COOH---->..........+.........
9) Na2CO3+HCOOH--->..........+H2O+CO2
10) CaCO3+......---->Ca(CH3COO)2+.........+........
Bardzo prosze o pomoc ! Z góry dziekuuje. ;)

1

Odpowiedzi

2012-08-03T15:47:54+02:00

Zadanie 1.

 

m_{r}=0.5kg=500g\\ C_{p}=10\%\\\\ m_{s}=\frac{C_{p}*m_{r}}{100\%}=\frac{10\%*500g}{100\%}=50g

 

Odp.: 50g kwasu octowego.

 

 

Zadanie 2.

 

10%                     mr₁=4g

 

             4%

 

0%                      mr₂=10-4=6g

 

mr₁:mr₂=4:6

mr₁:mr₂=2:3

 

m=1kg=1000g\\\\ \left \{ {{\frac{m_r_{1}}{m_r_{2}}=\frac{2}{3}} \atop {m_{r_{1}}+m_{r_{2}}=1000g}} \right.\\\\ 3mr_{1}=2mr_{2}\\ mr_{1}=1000g-mr_{2}\\\\ 3(1000g-mr_{2})=2mr_{2}\\ 3000g-3mr_{2}=2mr_{2}\\ 5mr_{2}=3000g\\ mr_{2}=600g\\\\ mr_{1}=1000g-600g=400g\\\\\left \{ {{mr_{1}=400g} \atop {mr_{2}=600g}} \right.

 

Odp.: Należy zmieszać 400g 10% roztworu kwasu octowego z 600g wody.

 

 

Zadanie 3.

 

C_{p}=7\%\\ m_{r}=200g\\\\ m_{s}\frac{C_{p}*m_{r}}{100\%}=\frac{7\%*200g}{100\%}=14g

 

Odp.: Zawiera 14g kwasu.

 

 

Zadanie 4.

 

CH_3COOH:\\\\ m=6g\\ M=60\frac{g}{mol}\\\\ n=\frac{m}{M}=\frac{6g}{60\frac{g}{mol}}=0.1mol

 

CH₃COOH + NaOH ⇒ CH₃COONa + H₂O

________   ______

1mol        :  1mol

0.1mol     : 0.1mol

 

NaOH:\\\\ n=0.1mol\\ M=40\frac{g}{mol}\\\\ m=n*M=0.1mol*40\frac{g}{mol}=4g

 

Odp.: Całkowicie przereaguje 4g NaOH.

 

 

Zadanie 5.

 

CuO:\\\\ m=8g\\ M=80\frac{g}{mol}\\\\ n=\frac{m}{M}=\frac{8g}{80\frac{g}{mol}}=0.1mol

 

CuO        +           2CH₃COOH ⇒ (CH₃COO)₂Cu + H₂O

____                                         __________

1mol                       :                 1mol

0.1mol                    :                 0.1mol

 

(CH_3COO)_2Cu:\\\\ n=0.1mol\\ M=182\frac{g}{mol}\\\\ m=n*M=0.1mol*182\frac{g}{mol}=18.2g

 

Odp.: Powstanie 18.2g octanu miedzi (I).

 

 

Zadanie 6.

 

2Na + 2CH₃COOH ⇒ 2CH₃COONa + H₂

substraty: sód i kwas octowy (etanowy)

produkty: octan (etanian) sodu i wodór

 


Zn + 2C₂H₅COOH ⇒ Zn(C₂H₅COO)₂ + H₂

substraty: cynk i kwas propionowy (propanowy)

produkty: propionian (propanian) cynku i wodór

 


2Al + 6HCOOH ⇒ 2Al(HCOO)₃ + 3H₂

substraty: glin i kwas mrówkowy (metanowy)

produkty: mrówczan (metanian) glinu i wodór

 


MgO + 2CH₃COOH ⇒ Mg(CH₃COO)₂ + H₂O

substraty: tlenek magnezu i kwas octowy (etanowy)

produkty: octan (etanian) magnezu i woda

 


Na₂O + 2C₂H₅COOH ⇒ 2C₂H₅COONa + H₂O

substraty: tlenek sodu i kwas propionowy (propanowy)

produkty: propionian (propanian) sodu i woda

 


Ca(OH)₂ + 2HCOOH ⇒ Ca(HCOO)₂ + 2H₂O

substraty: wodorotlenek wapnia i kwas mrówkowy (metanowy)

produkty: mrówczan (metanian) wapnia i woda

 


Al(OH)₃ + 3CH₃COOH ⇒ (CH₃COO)₃Al + 3H₂O

substraty: wodorotlenek glinu i kwas octowy (etanowy)

produkty: octan (etanian) glinu i woda

 


NaOH + C₃H₇COOH ⇒ C₃H₇COONa + H₂O

substraty: wodorotlenek sodu i kwas masłowy (butanowy)

produkty: maślan (butanian) sodu i woda

 


Na₂CO₃ + 2HCOOH ⇒ 2HCOONa + H₂O + CO₂

substraty: węglan sodu i kwas mrówkowy (metanowy)

produkty: mrówczan (metanian) sodu, woda i dwutlenek węgla

 


CaCO₃ + 2CH₃COOH ⇒ Ca(CH₃COO)₂ + CO₂ + H₂O

substraty: węglan wapnia i kwas octowy (etanowy)

produkty: octan (etanian) wapnia, dwutlenek węgla i woda

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

4 5 4