Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T15:22:40+01:00
1764 - 1795- panowanie Poniatowskiego
1765 założenie szkoły reycerskiej
1768-1772 Konfederacja Barska
1772- I rozbiór Polski,
1773 obrady sejmu rozbiorowego
1788-1792 Obrady sejmy czteroletniego
1791 Uchwalenie Konstytucji 3 maja
1792 konfederacja targowicka
1793 II rozbiór Polski
1794 Początek powstania kościuszkowskiego
1795 abdykacja Poniatowskiego
1797 Przestaje istnieć oficjalna nazwa Królestwa Polskiego
1807 wydanie konstytucji przez Napoleona dla księstwa warszawskiego
1815 konstytucja cara Mikołaja I dla Polski.
3 4 3
2010-02-23T15:34:32+01:00
1764-1795- Sejm konwokacyjny
1765-załozenie szkoly rycerskiej
1768-1772- Barska konfederacja
1772- I rozbiór Polski
1773- Sejm rozbiorowy
1788-1792- Sejm wielki
1791- Konstytucja 3 Maja
1792-Konfederacja targowicka
1793- II rozbiór Polski
1794-Początek powstania kościuszkowskiego
1795- III rozbiór Polski
1797- Przestaje istnieć oficjalna nazwa Królestwa Polskiego
1807--
1815-konstytucja cara Mikołaja I dla Polski.
2 4 2