Zadanie ma być ze zdaniami złożonymi współrzędnie spójnikowo i wykresy do tego.

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE! MA BYĆ OK 10 ZDAŃ I DO TEGO WYKRESY! TEKST MA BYĆ PRZEKSZTAŁCONY NA LIST DO AGENTA 007 I MAJĄ BYĆ DOPISANE FAKTY ZNANE TYLKO MI!

Treść zadania:

Uwaga!
Poszukiwana osoba.............................................
Szczególnie niebezpieczna. Ścigana listem gończym w całej szkole. Poszukiwana za niezapowiadaną kartkówkę. Ostatnie miejsce pobytu nieznane. Ścigana ukrywa się. Cechy charakterystyczne to- wyraz twarzy mówiący: "Lubię rzeź niewiniątek". Lodowate spojrzenie. Zagadkowy uśmiech. Wyostrzony słuch. Ktokolwiek widział poszukiwaną proszony jest o kontakt z naszą klasą.
Nagroda
1000$ ze składek uczniowskich. Płatna gotówka

w dziesięciogroszówkach.
Szeryf & klasa I gimnazjum

Przeczytałeś list gończy, lecz sam nie możesz nic zrobić. Postanowisz spotkać się z agentem 007. Przekształć podany tekst na list do Jamesa Bonda z prośbą o pomoc w poszukiwaniach.
Pamiętaj by w liście znalazły się wyczerpujące informacje
o poszukiwaniach. Musisz dodać nowe, tylko tobie znane fakty.
UŻYJ TYLKO ZDAŃ WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONYCH(OK. 10 ZDAŃ). PAMIĘTAJ, BOND NIE LUBI POWTARZAJĄCYCH SIĘ SPÓJNIKÓW(TEN SAM SPÓJNIK MOŻE POJAWIĆ SIĘ TYLKO 2 RAZY) I BŁĘDÓW INTERPUNKCYJNYCH, NIE MÓWIĄC JUŻ O ORTOGRAFICZNYCH. Na wypadek, gdyby list miał się dostać w niepowołane ręce, musisz go "zaszyfrować". Zapisz także swój tekst w drugiej wersji stosując wykresy.

1

Odpowiedzi

2009-10-17T20:04:04+02:00
Witam Jamsie Bondzie! 12.10.09

Poszukujemy osobę szczególnie niebezpieczną, ale o nieznanym imieniu. Ścigana listem gończym, jedynie w całej szkole.Poszukiwana za niezapowiadaną kartkówkę, więc podejrzewamy, że to nauczyciel. Ostatnie miejsce pobytu nieznane ścigana ukrywa się bądź ucieka. Cechy charakterystyczne to- wyraz twarzy mówiący: "Lubię rzeź niewiniątek",ale z Lodowatym spojrzeniem. Zagadkowy uśmiech i Wyostrzony słuch. Ktokolwiek widział poszukiwaną zaś proszony jest o kontakt z naszą klasą zaś .

Nagroda toteż mała za taką zbrodnię, ale więcej nie mamy.Wypłacamy 1000$ ze składek uczniowskich, dlatego toteż płacimy gotówką do ręki w dziesięciogroszówkach.

Przedstawił się wam Szeryf Abba i Dresik

Nie pamiętam już wykresów. Wymyśl coś ;]]]