Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T15:47:50+01:00
- Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu niedaleko Nowogródka bądź, jak inne źródła podają w Nowogródku
- Na chrzcie (12 II 1799) otrzymał imiona: Adam Bernard.
- Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej.
- Jego ojciec, Mikołaj, był nowogródzkim adwokatem, matka, Barbara z domu Majewska córka ekonoma
- W 1807 r. rozpoczął naukę
- w 1815 - 1819 r. uniwersytet w Wilnie
- Założył i był redaktorem pisma "Trybuna Ludów".
- 1824 Skazany na zesłanie, opuszcza Litwę na zawsze; rozpoczyna kilkuletni pobyt w Rosji (Petersburg, Moskwa, Odessa). Tam powstały Sonety krymskie" wydane wraz z sonetami odeskimi.
- 1828 Ukazuje się jego powieść poetycka "Konrad Wallenrod".
- 1829 Podczas podróży po Europie poznaje w Weimarze Goethego, wędruje po Szwajcarii, zwiedza Włochy
- 1832 Przebywa w Dreźnie, tu pisze kilka wierszy powstańczych i III część "Dziadów". Wyjeżdża na stałe do Paryża, włącza się w prace emigracyjne. wydaje "Dziady" oraz "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego".
- 1833 Zostaje redaktorem i głównym publicystą pisma "Pielgrzym Polski"
- 1834 Wydaje "Pana Tadeusza"
- zmarł w Stambule, prawdopodobnie na cholerę, 26 listopada 1855 r. Od 1890 r. jego ciało spoczywa w katedrze wawelskiej.