Odpowiedzi

2010-02-23T15:41:30+01:00
W piątki chodzę do szkoły, ale nie chodzę pływać /na basen/
W zeszły piątek poszłam/ poszedłem do kina
Nie odrobiłam/ odrobiłem mojej pracy domowej
Dziś jest piątek.
Odwiedzam mego przyjaciela Toma.
2010-02-23T15:42:28+01:00
Powinno być: On Friday I go to school, but don't go swimming. Last Friday I went to the cinema. I didn't do my homework. Totay it's Friday. I'm visited my friends Tom

A znaczy to: W piątek, idę do szkoły, ale nie na pływalnię. Ostatniego piątku poszedłem do kina. Ja nie odrobiłem pracy domowej. Dzisiaj jest piątek. Ja odwiedziłem mojego przyjaciela Toma.
2010-02-23T15:46:44+01:00
Powinno być zamiast "J"- "I"... bo masz formę "go", a nie "goes"!
goes używamy tylko w 3 osobie, a go w pierwszej, czyli powinno być:

On Fidays I go to school but don't go swimming .
W piątki chodzę do szkoły, ale nie chodzę pływać.

Last Friday I went to the cinema.
W ostatni piątek byłem w kinie.

I didn't do my homework.
Nie zrobiłem zadania domowego.

Today it's Friday.
Dzisiaj jest piątek.

I'm visiting my friend Tom.
Teraz odwiedzam mojego przyjaciela Toma.