Zapisz zdanie w postaci równania:
a) 5% liczby x jest równe 10
b) Liczba x stanowi 5% liczby 10
c) Liczba o 5% większa od x jest równa 10
d) Liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10
e) Liczba x jest o 5% większa od liczby 10
f) Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10
g) Liczba x jest o 130% większa od liczby 10


3. Zapisz zadanie w postaci równania
a) Ania dostała x złotych, wydała połow i zostało jej 3 zł
b) Michał ma x lat, trzy razy więcej niż 10 lat temu.
c) Obwód kwadratu o boku a jest o 10cm większy niż długoś boku
d) W lesie było x łosi: urodziły się 4 młode i liczba łosi wzrosła o 20%
e) w parku rośnie x drzew, 2% z nich stanowią trzy lipy
f) Komputer kosztuje tylko x złotych, ale po doliczeniu do tej ceny 22% podatku trzeba zapłaci 3000zł.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T15:47:50+01:00
A)0,05x = 10
b) x= 0,5
c)x + 0,05 = 10
d)x - 0,05 = 10
e) x= 0,05 + 10
f)x = 10 - 0,05
g)x = 1,3 + 10

3.a)x - 0,5x =3
b)x =3x - 10
c)4a = 10 + a
d)x = 4 +0,2x
e)0,2x = 3
f)0,22x = 3000
145 2 145