Odpowiedzi

2010-02-23T15:45:57+01:00
Na herbie Lwówka wielkopolskiego jest rysunek lwa.Jest on(lew)odwrócony w lewą stronę.Ma pazury i język czerwony.Tło jest w kolorze niebieskim.Według mnie herb Lwówka jest piękny.
1 1 1
2010-02-23T15:49:39+01:00
HISTORIA
Historia osadnictwa na terenie dzisiejszego Lwówka sięga do ok. 200 roku przed naszą erą. Świadczą o tym zachowane ślady z czasów rzymskich (cmentarzysko kultury wielbarskiej). Dopiero w roku 1406 pojawia się pierwsza pisana wzmianka o wsi Wojszyno, należącej do Wojszy (Wojsława). Prawa miejskie, na prośbę wojewody poznańskiego Sędziwoja Ostroroga, zostały nadane przez króla Władysława Jagiełłę, przebywającego w obozie wojskowym pod Brodnicą. Ustalono także cotygodniowe targi w poniedziałek. W 1419 roku Sędziwoj przeniósł miasto i nazwał je Lwowem. Następnie osada rozwijała się, niszczona parokrotnie przez pożary. Podczas okupacji niemieckie władze nazistowskie wprowadziły nazwę niemiecką Kirschneustadt (1943-1945).

Według danych z 31 grudnia 2004, miasto miało 2939 mieszkańców.

1 1 1