Odpowiedzi

2010-02-24T13:17:45+01:00
Wynalazki - Inventions are very rich ( wynalazki są bardzo bogate)


życie kiedyś a dziś - once people lived without lights in the homes without computers, and they probably get bored there, and now are completely different cars, computers and all skruca our lives.
(kiedyś ludzie żyli bez świateł w domach bez komputerow i pewnie im się tam nudziło , a teraz jest całkiem inaczej są samochody , komputery i to wszystko skruca nam życie.)

wiginięcie zwierzat - Animals most frequently killed by people that hunt eg wild boar (zwierzęta najcześciej giną przez ludzi ktorych polują np. na dzika )

wojna - war, such as a duel between POLISH and Germany into the war by some misunderstanding, but such wars are rare.
(wojna , pojedynek pomiedzy np. POLSKĄ a Niemcami do wojny prowadzi jakieś nieporozumienie ,ale takie wojny bardzo rzadko są.)
Nierozwiązałem wszystkeigo i jak rozwiązałem to po 1zdaniu są to zdania konkretne :) napewno ci pomogłem.

Prosze.
Pozdro.