PILNE na dziś dam najlepszą odpowiedz


zadanie1.
Punkt O jest punktem przecięcia przekątnych prostokąta ABCD.Punkt W jest środkiem boku Bc.
a)Wskaż trójkąty podobne do trójkąta WOC
b)Wyznacz skalę podobieństwa dla każdej takiej pary
c)Wskaż kilka trójkątów,które nie są podobne do trójkąta BOC.


zadanie2.
Czy trójkąty o kącie ostrym 85stopni jest podobny do trójkąta prostokątnego o kącie ostrym 5 stopni ??


zadanie w załączniku 5,6

zad3.
W trójkącie ABC punkt D dzieli boki AB na odcinki AD i DB
a)w stosunku 1:5,a punkt E dzieli bok AC na odcinki AE i EC w stosunku 1:5
i ten przykład mam już zrobiony
bkb k=1:5 jest podobny.... i takie tam

b) i tu nie wiem
rysunek ma być

w stosunku 2:3,a punkt E dzieli bok AC na odcinki AE i EC w stosunku 2:3.

--->CZY trójkąt ADE jest podobny do trójkąta ABC ?Jeżli tak,określ skalę podobieństwa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T18:19:40+01:00
1 narysuj prostokąt zaznacz przekątne i punkt O na odcinku BC zaznacz środek i oznacz punk W zrób trójkąt WOC
a)WOB,
c)DOC, AOB
b)1:1
2
W trójkącie prostokątnym kąty liczysz
90 + 5 +x =180
x=180-95=85
czyli trójkąt o kącie ostrym 85 jest podobny do trójkąta prostokątnego o kacie ostrym 5
3
załacznik
5
a=6
b=9
c=12
A) Obw=a+b+c=6+9+12=27
b)
a2=2
b2=3
c3=4
c)
Obw A2B2C2 = 2+3+4=11
d)
a=6*4=24
b=9*4=36
c=12*4=48
e)
Obw=24+36+48=108

6
a)
P=1/2a*h=1/2*12*18=108
b)
a=12:3=4
h=18:3=9
c)
P=1/2*4*9=18
d)
108:18=6 razy
3 5 3