Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T15:52:51+01:00
Organizacja Narodów Zjednoczonych - do jej celów głownie należą
*utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju
*rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami
*rozwijanie współpracy międzynarodowej dla rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, kulturalnych i humanitarnych
*popieranie praw człowieka i zachęcanie do poszanowania tych praw
*Dbanie o zapewnienie pokoju na świecie.

O powstaniu ONZ zadecydowały wielkie mocarstwa już na konferencji w Jałcie, która odbyła się w lutym 1945 roku.
14 3 14
2010-02-23T15:52:55+01:00
26czerwca 1945 roku. w San Francisco przedstawiciele 50 państw podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych, czyli dokument ustanawiający Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Siedzibą organizacji stał się Nowy Jork.
Do podstawowych działań ONZ należy utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Jednym z jej najważniejszych organów stała się Rada Bezpieczeństwa. Decyduje ona m.in. p wysyłanie wojsk rozjemczych ONZ ("niebieskich hełmów") w celu zapobiegania możliwym wojnom lub łagodzenia konfliktów już trwających.
10 3 10