1.Sprawdź czy istnieje taka wartość parametru m, dla której równania (m+1)x=3 i (m−1)x=6 mają to samo rozwiązanie.
2.Dla jakich wartości parametru a układ równań nie ma rozwiązania? {x+y=5 {2x+ay=a
3.Podaj wszystkie pary liczb c i d spełniających równoważność: |x−c| ≤ |d| ⇔ x ∊ <0;10>.
4.Po dwukrotnej obniżce ceny , najpierw o 20% , a następnie o 15% buty kosztują 136zł. Podaj cenę butów przed obniżkami. 5.Różnica liczby 2cyfrowej a i liczby otrzymanej przez przestawienie cyfr w liczbie a jest równa 27 . Wyznacz liczbę a.
(1).Zapisz liczbę 274500000 w postaci a*10k, gdzie a e <1,10) i k e C. −−> *e = należy (2).Podane wyrażenia zapisz bez użycia symbolu wartości bezwzględnej , wiedząc ze x e <−2,5) *e = należy a) |16−3x| b) |x−5| + |2x+4| (3). Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających nierówność a)|x| mniejsze lub równe 5 b)|x+2| < 1 (4). Oblicz o ile % mniejsze odsetki otrzyma klient po roku, jeżeli bank początkowo proponował lokatę oprocentowana 7% w skali roku, ale oprocentowanie tej lokaty obniżył o 2 punkty procentowe. (5). Wyznacz naturalna liczbę 2cyfrową n , wiedząc ze iloraz liczby n przez sumę cyfr liczby n wynosi 7. (6). Wykaz ze suma kwadratów dwóch kolejnych liczb całkowitych parzystych jest liczbą podzielna przez 4 (7). Antykwariat zakupił dwa przedmioty za 2050zł, a na ich sprzedaży zyskał 30% tej kwoty. Za ile złotych zakupił antykwariat każdy z tych przedmiotów, jeżeli pierwszy dał 33,2% zysku, a drugi 25% zysku. (8). Kiedy otrzymamy większa kwotę: lokując pieniądze na 5% przez 10 lat czy lokując je na 10% przez 5 lat? Zakładamy ze w każdym przypadku kapitalizacja odsetek następuje co rok i oprocentowanie jest stałe w podanym okresie. Odpowiedz uzasadnij wykonując obliczenia. Przepraszam, że tego tyle, ale mam to na zaliczenie
.Układy równań a) {2x−4>5x {x2 – 7< x(x−2) b)
x − 1
{3−


>2(x−1)
2
{(x−2)(x+1)<x2 c) 3x−5 mniejsze lub równe x+1 < 2x+3
x−1
d) 2(x−3)+4<3x mniejsze lub równe


2
2. a) {3x+y= −2 {11x+3y= −6 b) {2x−3y=2 {4x−2=6y c) {2x=3y+3 {0=6y−4x+6 3. a) x+3y−1=0 b) 2x+5y=4 c) x2−y2=0 d) (x+y−3)(x−2y+1)=0 e) x2+y2=0

1

Odpowiedzi

2010-02-23T20:07:50+01:00
4.Po dwukrotnej obniżce ceny , najpierw o 20% , a następnie o 15% buty kosztują 136zł. Podaj cenę butów przed obniżkami.


x- cena przed obnizkami
x-20%x=y-cena po I obniżce
y-15%y=136- cena po II obniżce

x-20%x=y
y-15%y=136

x-0,2x=y
y-0,15y=136

0,8x=y
0,85y=136

y=160
0,8x=y
160=0,8x
x=200