Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T15:52:13+01:00
Q₁ = m * q

Q₁ - ciepło potrzebne do stopienia lodu
m - masa lodu
q - ciepło topnienia lodu (odczytujemy z tablic)
m = 2 kg
q = 333700 J/kg
Q₁ = ?
Q₁ = 667400 J

najpierw podgrzewamy ;p

Q₂ = m * cw * Δt


Q₂ - ciepło potrzebne na podgrzanie wody
m - masa wody
cw - ciepło właściwe wody
Δt - różnica temperatur

m = 2 kg
cw = 4190 J/kgK
Δt = 100 K
Q₂ = ?

Q₂ = 838000 J

zamienienie w parę:

Q₃ = m * q

gdzie:
Q₃ - ciepło potrzebne do odparowania wody
m - masa lodu
q - ciepło parowania wody (tabela:P)

m = 2 kg
q = 2257000 J/kg
Q₃ = ?

Q₃ = 4514000 J

Q = Q₁ + Q₂ + Q₃

Q = 6019400 J = 6019,4 kJ

odp.: Trzeba dostarczyć 6019,4 kJ .
8 3 8