Wykorzystując wyniki obserwacji ruchu Księżyca oblicz masę Ziemi. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi T=27,3217dni, a jego średnia odległość od Ziemi równa się 384400km. Dla uproszczenia obliczeń przyjmij, że orbita Księżyca jest okręgiem.

1

Odpowiedzi

2009-10-19T13:11:28+02:00
Musisz w tym zadaniu wykorzystac prawo powszechnego ciazenia
F = (G*M*m)/r^2
F = m *g
g= V^2/r gdzie V = (2*PI*r)/T = (6,28*r)/T = (39,43*r^2)/T^2
m*g =(G*M*m)/r^2
g=(G*M*m)/r^2
V^2/r = (G*M)/r^2
(39,43*r^2/T^2)/r = (G*M)/r^2
39,43*r^2/T^2*r= (G*M)/r^2
39,43*r/T^2= (G*M)/r^2
39,43*r^3=T^2*G*M
M=(39,43*r^3)/T^2*G = ok 6*10^24 kg


3 3 3