Zad.1.

Jeden z kątów zewnętrznych trójkąta ma miarę 124 stopni, a drugi 80 stopni. Podaj miary kątów wewnętrznych.

Zad.2.

Stosunek miary kąta zewnętrznego trójkąta do miary kąta wewnętrznego tego trójkąta jest równy 2:3.Oblicz miary tych kątów.

Zad.3.

Miara kąta wewnętrznego trójkąta jest równa mierze odpowiadającego mu trójkąta zewnętrznego.Jaki to trójkąt?

Zad.4.

Czy mozna zbudować trójkąt,aby ?
miara jego kątów:
a) 120stopni,70stopni,170stopni
b) 75stopni,15stopni,60stopni
c) 90stopni,120stopni,150stopni

miara jego boków:
a) 2cm,3cm,5cm
b) 8dm,40cm,55cm
c) 17m,8m,10m

2

Odpowiedzi

2010-02-23T15:57:58+01:00
Ad.1
*----stopnie
360*-(124*+80*)=156*
tylko tylko mnie nauczono na mate,matematyce ale może się przyda;)
2010-02-23T16:01:15+01:00
Zadanie 4

120stopni+70stopni+170stopni=360 stopni , nie moze to byc rójkąt
75stopni+15stopni+60stopni=150 , niemoze byc to trójkąt
90stopni+120stopni+150stopni= 360 , NIEMOZE BYC TO TRÓJKĄT

a) 2cm,3cm,5cm
5CM < 2 CM + 3 CM
5 = 5 NIE DA SIE

c) 17m,8m,10m
17 M < 8M+10M
17M< 18 M DA SIĘ


b) 8dm,40cm,55cm
80CM < 55CM +40CM
80CM <95 CM
DA SIE