Odpowiedzi

2010-02-23T15:56:21+01:00
Autor przedstawił tę parę bohaterów na zasadzie kontrastu. Stasia Bzowska to postać niezłomna. Spotykamy ją żyjącą na wsi w biedzie, w skrajnie złych warunkach i osamotnieniu. Zrezygnowała ze swych życiowych planów, wyrzekła się życia osobistego i szczęścia, aby móc żyć w zgodzie ze swymi ideałami. Od trzech lat mieszka w chłopskiej chacie, uczy dzieci, budząc w nich nie odkryte dotąd potrzeby wiedzy. Nie rezygnuje przy tym z dalszego doskonalenia własnej osobowości. Odcięta od świata czyta i uczy się, pisząc jednocześnie dzieło swego życia - ,,Fizykę dla ludu". Nie zostawia po sobie nic, oprócz listu do przyjaciółki, który stanowi jej testament, dając jednocześnie świadectwo życia jakie wiodła. I choć skończyło się ono tak tragicznie, można sądzić, że jej wysiłki nie były daremne, ona zaś odniosła zwycięstwo moralne.Określając tę postać, autor używa uwznioślającego epitetu ,,siłaczka", chcąc podkreślić wytrwałość, konsekwencję postępowania, odwagę i upór tej postaci. Nazywając ją tak, miał na myśli siłę charakteru, woli, wewnętrzną moc, nie zaś siłę w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Prowadziła z życiem walkę, która przerastała jej możliwości.
1 5 1